ANBI

Algemene gegevens

Stichting Jong Zwijndrecht
Adres: Moermond 57, 3334 CL in Zwijndrecht.
Telefoonnummer: 06 57 29 20 17.
E-mailadres: info@jongzwijndrecht.nl

Fiscaal nummer: 8586.00.298

Rekeningnummer: NL17 INGB 0008 5781 03

Doelstelling en subdoelen
Dit onderdeel is de vinden in ons beleidsplan.

 

Beleidsplan 2018
Ons beleidsplan vind je 2018 hier.

 

5/5

Beloningsbeleid
Het personeel valt onder de CAO van Zorg en Welzijn.
De bestuursleden zijn onbezoldigd, oftewel krijgen geen vergoeding.


Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De meest actuele activiteiten worden beschreven op onze nieuwspagina.


Financiële verantwoording

2018 jaarverslag klik hier
2019 jaarverslag kik hier 
2020 jaarverslag klik hier

2021 jaarverslag klik hier

 
Stichting Jong Zwijndrechtsewaard
verstuur