Visie & Missie

NETWERK
VISIE + MISSIE
PROJECTEN
VRIJWILLIGERS
RESULTAAT

Visie

Jong Zwijndrechtse Waard is een jongerennetwerk, dat gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. We inspireren en activeren jongeren en jongvolwassenen, om zich in te zetten voor burgers die een klein of geen netwerk hebben. Zo wordt Zwijndrechtse Waard een stuk mooier. Onze stichting is ontstaan in het voorjaar van 2018. Het team co├Ârdineert hulpvragen tussen de hulpvrager en vrijwilliger en zoekt actief jongeren op om hen tot inzet te bewegen. Daarnaast kijken we waar we elkaar kunnen versterken bij bestaande projecten die er zijn binnen de gemeente. We zoeken samenwerkingen op met geschikte partijen om een zo'n mooi mogelijk resultaat te behalen. Wij denken in het belang van zowel de hulpvrager als de hulpbieder en spelen in op zaken die op dit moment spelen in de maatschappij. Dit maakt onze werkzaamheden heel breed en ons netwerk krachtig.

Hulpvragen
Vrijwilligers

The ways to help others in the best possible way

01

Kantoor de Lunenhof

02

Hulp bieden

03

Hulp nodig

Missie

Jong Zwijndrechtse Waard is een jongerennetwerk, dat gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. We inspireren en activeren jongeren en jongvolwassenen, om zich in te zetten voor burgers die een klein of geen netwerk hebben. Zo wordt Zwijndrechtse Waard een stuk mooier. Onze stichting is ontstaan in het voorjaar van 2018. Het team co├Ârdineert hulpvragen tussen de hulpvrager en vrijwilliger en zoekt actief jongeren op om hen tot inzet te bewegen. Daarnaast kijken we waar we elkaar kunnen versterken bij bestaande projecten die er zijn binnen de gemeente. We zoeken samenwerkingen op met geschikte partijen om een zo'n mooi mogelijk resultaat te behalen. Wij denken in het belang van zowel de hulpvrager als de hulpbieder en spelen in op zaken die op dit moment spelen in de maatschappij. Dit maakt onze werkzaamheden heel breed en ons netwerk krachtig.

Vrijwilligers
Hulpvragen
Stichting Jong Zwijndrechtsewaard
verstuur