Visie & Missie

NETWERK
VISIE + MISSIE
PROJECTEN
VRIJWILLIGERS
RESULTAAT

Visie en Missie

Jong Zwijndrechtse Waard is een jongerennetwerk, dat gelooft in een samenleving waarin mensen naar elkaar omzien. We inspireren en activeren jongeren en jongvolwassenen, om zich in te zetten voor burgers die een klein of geen netwerk hebben. Zo wordt Zwijndrechtse Waard een stuk mooier. Onze stichting is ontstaan in het voorjaar van 2018. Het team coördineert hulpvragen tussen de hulpvrager en vrijwilliger en zoekt actief jongeren op om hen tot inzet te bewegen. Daarnaast kijken we waar we elkaar kunnen versterken bij bestaande projecten die er zijn binnen de gemeente. We zoeken samenwerkingen op met geschikte partijen om een zo'n mooi mogelijk resultaat te behalen. Wij denken in het belang van zowel de hulpvrager als de hulpbieder en spelen in op zaken die op dit moment spelen in de maatschappij. Dit maakt onze werkzaamheden heel breed en ons netwerk krachtig.

Hulpvragen
Vrijwilligers

Elkaar helpen op een laagdrempelige manier

01

Correspondentie adres

02

Hulp bieden

03

Hulp nodig

Voor en door onze inwoners binnen de Zwijndrechtse Waard

Buurt Barista in de Zwijndrechtse Waard

Sinds de Corona periode is de verbinding tussen de buurtbewoners verslechterd en communicatie lijkt steeds moeilijker te worden. Om deze reden hebben wij besloten om de Buurt Barista te ontwikkelen. Wij willen in wijken en buurten gaan staan met onze unieke barista tuktuk. Om samen een bakje koffie te drinken, met elkaar in gesprek te gaan. Wij zullen dan ook stimuleren om kleine hulpvragen met ons te delen en zo zullen wij deze aan de jongeren in de wijk of aan andere bewoners koppelen.

Wij gaan inmiddels steeds meer op pad met onze Buurt Barista tuktuk om zo op een praktische, maar vooral unieke, manier invulling te geven aan onze missie en visie. Wij zien er erg naar uit om iedereen binnen de Zwijndrechtse Waard kennis te laten maken met ons concept. Inmiddels is dit ook onze business case geworden waarin wij middelen op halen om de jongerencommunity en openstaande hulpvragen te financieren.
 
 
 
 
Stichting Jong Zwijndrechtsewaard
verstuur